فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
پوست و مو
  تاریخ ثبت :  9/4/2011
  دسته بندی :
 تعداد بازدید:862

انواع پوست ومو در افراد مختلف   1- پوست وموی چرب  2- پوست و موی خشک 3- پوست و موی معمولی 4- پوست وموی ترکیبی

1- پوست و موی چرب در تمام نواحی در خشان است و اصلا نواحی خشک در آن دیده نمیشود

2- پوست وموی خشک ممکن است پوسته پوسته شود اما نواحی چرب به هیچ وجه در آن دیده نمیشود و پوست محکم وتیره به نظر میرسد و مستعد ترند برای انواع لکه ها

3- پوست وموی معمولی هیچ علامتی از چربی و خشکی در آن دیده نمیشود

4- پوست وموی ترکیبی در بعضی بخشها مثل بخش مرکزی صورت چربی دیده میشود ودر بخشی از  نواحی پوست خشک است 

در ادامه میپرسیم که آیا میشود پوست و موی معمولی داشته باشیم ما  احتمال اینکه پوست وموی معمولی( که بهترین نوع است ) داشته باشیم را باور داریم ولی نه به طور دائم و همیشگی گاهی اتفاق میافتد که بخاطر نوع غذا 

و موارد دیگر پوستمان به حا لتهای دیگری تبد یل میشود و همینطور خود ذات اصلی پوستمان سر جایش است