فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
اخبار جدید
  تاریخ ثبت :  7/5/2011
  دسته بندی :
 تعداد بازدید:1709

                                                                                                                                          

آب بجای بنزین 


مصرف سوختهای فسیلی بسیار برای محیط زیست مضر است و یکی از عواملی  که دانشمندان رابرای استفاده از آب به جای بنزین در اتومبیل کرده همین مسئله است

 

شاید در وحله ی اول عجیب بنظر آید ولی شدنی است چون هیدروژن انرژی راه اندازی موتور را فراهم مینماید. آب وارد شده در سیستم ماشین باعث تجزیه ی آب به هیدروژن و


                                                                                          اکسیژن خواهد شد که هیدروژن باعث حرکت ماشین خواهد شد و اکسیژن برای محیط زیست ضرر ندارد