فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
اوج بازیهای ورزشی از لحاظ سنی
  تاریخ ثبت :  5/29/2012
  دسته بندی :
 تعداد بازدید:1240
جدول – سن شروع تمرینات، تخصصی شدن در رسیدن به اوج عملکرد
رشته ی ورزشی سن رسیدن به اوج عملکرد سن شروع تخصصی شدن سن شروع تمرینات
بدمینتون 20-25 14-16 10-12
بسکتبال 22-28 14-16 10-12
دوچرخه سواری 22-28 16-18 12-15
دو ومیدانی      
پرتاب ها 23-27 17-19 14-15
پرش سه گام 23-26 17-19 12-14
پرش طول 23-26 17-19 12-14
پرش ها 22-25 16-18 12-14
دو استقامت 25-28 17-19 14-16
دو سرعت 22-26 14-16 10-12
دو نیمه استقامت 22-26 16-17 13-14
ژیمناستیک      
زنان 14-18 9-10 6-8
مردان 22-25 14-15 8-9
شنا      
زنان 18-22 11-13 7-9
مردان 20-24 13-15 7-9
شیرجه      
زنان 14-18 9-11 6-8
مردان 18-22 11-13 8-10
فوتبال 22-26 14-16 10-12
کشتی 24-27 17-19 11-13
والیبال 22-26 15-16 10-12
وزنه برداری 23-27 17-18 14-15
هند بال 22-26 14-16 10-12