فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
عنکبوت
  تاریخ ثبت :  11/20/2011
  دسته بندی :
 تعداد بازدید:1398
عنکبوت

مهندس عجيب و زيباي خدا
عنكبوت معمولا گوشتخوار است و از حشرات تغذيه مي كند.
تاكنون بيش از 3هزار نوع از آن ها شناخته شده است .
همه انواع عنكبوت ها تارهاي ابريشمي مي تنند.
تارهاي خود رابه طور دايره اي نمي بافند چون وزن
عنكبوت نسبت به تارهايش سنگين تر است به همين علت
اين جانور تارهايش رابا زاويه اي معين و حساب شده
در منطقه خاصي ميتند و سپس به قسمت ديگري مي رود
تا قدرت نقاط مختلف تارها بتدريج زياد شود.
عنكبوت تارهاي خود را در مدت 20 دقيقه و در ساعت
5/5 صبح مي تند.هر تار عنكبوت 7هزارم ميليمتر
قطر دارد.1/250 گرم از تارهاي عنكبوتم ميتواند دور
كره زمين را احاطه كند.عنكبوت ماده پس از جفت گيري
عنكبوت نر را مي خورد.