فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
ریزش مو و علل آن
  تاریخ ثبت :  10/16/2011
  دسته بندی :
 تعداد بازدید:1474

ریزش مو و علل آن  

ریزش بیش از حد مو از نشانه های رایج فشار روحی و روانی است . چنان چه تحت فشار روحی شدید قرار گرفته اید و دچار ریزش ناگهانی مو شدید نگران نباشید .این واکنش یک امر بسیار طبیعی و رایج در میان کسانی است که

دچار لطمه ی شدید عاطفی شده اند مصرف
ویتامین B به صورت مکمل غذایی و کاستن از فشارهای روحی میتواند تا ثیر به سزایی در رفع ریزش مو داشته باشد .پیش از آن که  مبالغ هنگفتی صرف در مان ریزش مو کنید ابتدا

سلامتی و نحوه ی زندگی و تغذیه ی خود را بررسی نمایید شاید حل مشکل شما آسانتر از آن باشد که تصور می کردید .