فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
یوگا و راز پایداری
  تاریخ ثبت :  7/10/2012
  دسته بندی :
 تعداد بازدید:940

" راز پایداری "

برخی زیست شناسان می گویند: در دوره ای که دایناسورها می زیستند، ناگهان در شرایط اقلیمی سیاره زمین تغییرات فیزیکی عظیمی رخ داد. تمام موجودات خودشان را با شرایط آب و هوایی جدید تطبیق دادند ولی در میان آنها، این فرمانروایان غول پیکر زمین نتوانستند تغییرات فیزیکی محیط را بپذیرند و به همین دلیل نسل آنها منقرض شد.
در میان گونه های جانوری، حشرات از همه انعطاف پذیرتر هستند چون می توانند خودشان را با هر آب و هوا و شرایط بیرونی وفق دهند. قدرت انعطاف آنها تا حدی زیاد است که نسل های جدید حشرات توانسته اند در مقابل پیشرفته‌ترین داروهای کشنده ی ساخته ی دست بشر، مقاومت کنند.
از این رو نسل آنها در تمام نقاط زمین، روز به روز در حال افزایش است. قدرت حشرات از دایناسورهای منقرض شده بیشتر نیست ولی چون به موازات طبیعت پیش رفتند، توانستند خود را با نیروی طبیعت هم فاز و یکی کنند. ولی آن فرمانروایان قدرتمند چون حرکتشان با طبیعت هم سو نبود محکوم به فنا شدند.