فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
تناسب ااندام
  تاریخ ثبت :  5/29/2012
  دسته بندی :
 تعداد بازدید:974
ظاهر انسان تشکیل شده از اسکلت بدن که ماهیچه ها و چربیها (با نسبتهای مختلف) آن را احاطه کرده اند. ٦٣٩ ماهیچه مختلف در بدن حدود ٤٥٪ از وزن بدن را تشکیل می دهند. هر ماهیچه چهار ویژگی مشخص و قابل اندازه گیری دارد که قابل توجه بسیار هستند.

  • هر ماهیچه نیرویی تولید می کند که تحت عنوان تحمل عضلانی شناخته می شود.
  • هر ماهیچه انرژی ذخیره شده ای دارد که به او این امکان را می دهد که بدون توجه به جریان گردش خون، برای مدتهای طولانی تر کار خود را انجام دهد. این ویژگی به عنوان استقامت عضلانی عنوان می شود.
  • هر عضله می تواند با سرعتهای مختلف تغییر اندازه دهد. این ویژگی تحت عنوان سرعت انقباض مطرح است.
  • هر ماهیچه می تواند کشیده شده و مجددا به حالت اولیه خود بازگردد. این ویژگی قابلیت انعطاف پذیری عضله معرفی می شود.
 
تناسب اندام


 

به این چهار ویژگی ماهیچه قدرت عضلانی میگویند.


 

بــرای عملکــرد بهینــه عضلات، لازم است که عضلات بطــور مداوم تغذیــه شونـــد. این عمل از طریق خون انجام می شود. خون، سوخت لازم را از ششها و سیستم گوارش به ماهیچه ها می رساند. قلب عامل به جریان انداختن خون در رگها است. مجموعه ظرفیت فراهم کردن سوخت به منظور کارکرد ماهیچه ها توانایی ارگانیک نامیده می شود.

بــرای آنکه بــدن عملکــرد بهتــر و تحمل بیشتــری داشته باشد بایـــد ماهیچه ها و توانایی ارگانیک آن با استفاده از تمرینات ورزشی تقویت گردند. میزان تقویت این نیروها در هر فرد بستگی به وضعیت فیزیکی شخص، غذای مورد تغذیه، وجود و یا عدم وجود بیماریها، میزان استراحت و خواب او دارد.

شما هنگامی اندامی متناسب خواهید داشت که ماهیچه ها و توانایی ارگانیک بدن خود را پرورش دهید تا به بیشترین میزان کارآیی خود برسند.